Wednesday, September 3, 2008

UNGKAPAN DAN DALIL FIQH

walillahi masyriqu wal maghribu, fa'aynama tuwalu fasamma wajhullah (Al Baqarah 2:115)
Dan kepunyaan Allah dari timur sampai barat, kemanapun kau menghadap disitulah wajah Allah

yuridullahi bikumul yusro , wala yuridu bikumul 'usro
Allah menghendaki kemudahan bagimu, Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu (Al Baqarah 2:185)

ina aqromakum indallahi atqoqum (Al Hujuraat 49:13)
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu

La iqroha fiddiin (Al Baqarah 2:256)
Tiada pemaksaan dlm beragama

Qulla tu'minu, walakin Quluw aslamna walamma yadkhulil 'imanu fi quluwbikum (Al Hujuraat 49:14)
Katakanlah (kepada mereka): Kamu belum beriman,tetapi katakanlah kami telah mauk islam, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu

Yarfa'illahululadzina amanu minkum, waladzina uwtul ilma darajatan (Al Mujaadilah 58:11)
Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat

Inama harama 'alaikumul maytata,waddama,wa lahmal hinziri,wama uhilabihi lighoirillah (Al Baqarah 2:173)
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang disembelih) disebut (nama) selain Allah

Ya ayuhaladzina amanu la tuharimu thoyibati ma 'ahalallahu lakum (Al Maidah 5:87)
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu

'Uhilalakum shoidul bahri wa to'amahu mata'alakum (Al maidah 5:96)
Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu

Famankana minkum mariidhon aw 'ala safarin fa'idhatum min ayya min ukhor wa'ala ladzina yutiquwnahu fidyatun tho'au miskin(Al Baqarah 2:184)

Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin

'Uhilalakum lailatashiamirrofashu ilanisa'ikum (Al Baqarah 2:187)
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu

Wakulu washrobu hatta yatabayana lakumul khoitul abyadu minal khoitil aswadi minal fajri (Al Baqarah 2:187)
Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar


wasta'inu bishobri wa sholat (Al Baqarah 2:45)

Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu


wakafa billahi waliyan wakafa billahi nashiroo (An Nissa 4:45)

Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi Penolong bagimu

Man fattaro sho'iman, falahu mislu 'ajrihi, min ghoiri an-yanquso, min 'ajrisho'imi shoi'a
Barangsiapa memberi buka puasa kpd org yg berpuasa, baginya pahala seperti orang yg berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa sedikitpun (HR Al Baihaqi dan Ahmad di shahihkan M Nashirudin al Albani)

Yassiru wa la tu'assiru Basyiru wa la tunaffiru

Permudah lah jangan kau persulit...Gembirakanlah jangan kau jadikan mereka lari(HR bukhari /muslim)
Al kalimah ath thoyibah shodaqoh = perkataan yg baik adalah shodaqoh